1. Rekisterinpitäjä
Liikennetaito Ikola Ky, Lahdenrannantie 112 A, 23360 Kustavi
Y-tunnus: 2335316-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Ikola, juha@liikennetaito.fi, puh. 0400 150 595

3. Rekisterin nimi
Liikennetaito Ikola Ky:n oppilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kohdistaa annettu opetus kuhunkin oppilaaseen Ajokorttilain 29.4.2011/386 86§ ja Trafin määräyksen TRAFI/19919/03.04.03.00/2013 mukaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Oppilasrekisteriin kerättävät tiedot ovat:

  • oppilaan nimi
  • oppilaan henkilötunnus
  • kuljettajaopetuksen aloituspäivämäärä
  • kuljettajaopetuksen ajokorttiluokka
  • teoriaopetus- ja ajo-opetustuntien päivämäärät, kellonajat ja aiheet

Ajo-opetuksesta on lisäksi merkittävä tieto simulaattorilla annetusta opetuksesta.
Tietoja säilytetään lain velvoittamana viisi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan oppilaalta yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä sekä opetustilanteessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Oppilaasta kerättävät tiedot luovutetaan Ajovarma Oy:lle ajokortin suorittamisen sekä autokoulutarkastuksen yhteydessä. Tietojen luovutus perustuu tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 4 mainittuun lakiin ja määräykseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Liikennetaito Ikola Ky:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia henkilörekisterissä olevan epätarkan tai virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle Liikennetaito Ikola Ky:n yhteyshenkilölle. Liikennetaito Ikola Ky voi pyytää tarkastusoikeuden käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista ennen pyynnön käsittelyä.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 23.5.2018.